Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

KONKURS na wykonanie logo promocyjnego oraz najlepsze hasło reklamujące miasto i gminę Kazimierz Dolny


 

Kazimierz Dolny, 16 marca 2009r.

 

 

KONKURS

 

na wykonanie logo promocyjnego oraz najlepsze hasło reklamujące miasto

i gminę Kazimierz Dolny.

 

Gmina Kazimierz Dolny ogłasza konkurs na wykonanie:

 

- logo promocyjnego

- najlepszego hasła reklamującego miasto i gminę Kazimierz Dolny.

 

Oba elementy będą wykorzystywane jako jedne z podstawowych składowych systemu identyfikacji wizualnej miasta, jak również we wszelkich innych działaniach marketingowych i wystąpieniach oficjalnych podejmowanych przez Urząd Miasta. 

 

Zarówno logo promocyjne, jak również hasło, powinny oddawać istotę charakteru  Kazimierza Dolnego jako niepowtarzalnego w skali Polski i świata miasta kultury, sztuki, zabytków (przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na bogate tradycje kultury żydowskiej oraz istotne związki miasta z rzeką Wisłą i środowiskiem przyrodniczym). Powinny również wiązać się z misją rozwoju zawartą w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny na lata 2008–2020, przyjętej uchwałą Nr XVIII/136/2008  Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 marca 2008r. (dostępnej na stronie BIP Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, www.kazimierzdolny.bip.net.pl). Misja ta brzmi następująco: „Gmina Kazimierz Dolny – wyjątkowe miejsce, położone w przełomie Wisły, z różnorodnym krajobrazem i przyrodą, bogatą historią, unikalną architekturą i sztuką, oferujące turystom, artystom i mieszkańcom czerpanie niezapomnianych wrażeń, spokój oraz zdrowy aktywny wypoczynek”.

 

W pracach nad kreacją obu elementów - będących przedmiotem konkursu - winny być również uwzględnione najważniejsze założenia estetyczne zawarte w Zarządzeniu  Nr 24 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 19 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia  i promowania zasad porządkowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej na terenie Kazimierza Dolnego (zarządzenie dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, www.kazimierzdolny.bip.net.pl).

 

Preferowane będą oferty zawierające propozycje rozwiązań obu tematów. Wówczas oba elementy (logo i hasło) powinny być ze sobą spójne estetycznie i wizualnie. Nie jest to jednak warunek niezbędny do wzięcia udziału w konkursie. Ocenie podlegać będą nie tylko walory artystyczne projektu, ale też jego funkcjonalność.

 

Oferty z pomysłami na hasło oraz projekt logo (wykonane w formie papierowej lub  w formie elektronicznej: grafice wektorowej, preferowany format pliku pdf., tiff, jpg.  o rozdzielczości min. 300 dpi., bądź corell) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia do konkursu należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5 w terminie do 20 kwietnia 2009r.  Prace powinny zostać złożone  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na logo i hasło promocyjne”. Formularz karty zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 oraz na stronie www.kazimierzdolny.bip.net.pl w zakładce „Ogłoszenia”. 

 

Organizator konkursu przeznacza na nagrody pieniężne w ramach konkursu kwotę 2500 zł brutto, z czego:

- na wykonanie logo –  1600 zł brutto

- na wykonanie hasła reklamującego –  900 zł brutto.

 

Nie ogranicza się liczby prac nadesłanych przez jednego autora. W pracy zespołowej musi być jednoznacznie określony reprezentant zespołu.

 

Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy urzędu oraz członkowie powołanego przez Burmistrza zespołu doradczego (konkursowego), jak również najbliższa ich rodzina.

 

Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie przebiegu konkursu podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2 maja 2009r., a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Senatorskiej 5 i Rynek 12 oraz udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym pod adresem www.kazimierzdolny.bip.net.pl .

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pracownik Urzędu Miasta ds. promocji - pani Dorota Szczuka, ul. Rynek 12,  tel. 81 8810212 w. 27.

 

 

 

 

Załączniki

Karta zgłoszenia (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".